Kraftig ökning av upprepade missfall

1:47 min

Andelen kvinnor med upprepade missfall ökade med 58 procent under perioden 2003-2012, visar en ny studie. Orsaken till ökningen är oklar.

Ökningen är tydlig under hela tioårsperioden, men kraftigare under de senaste fem åren. Studien berör kvinnor med tre eller fler missfall, utan födda barn emellan.

Orsaken till missfallen är hittills okänd, men beror troligtvis inte på ålder då genomsnittsåldern för kvinnor i studien varit 33 år under hela perioden.

Bakom studien står bland annat Emma Råsmark Röpke, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus, och även om studien inte har tittat på orsakerna bakom ökningen så finns det ett antal förklaringar som ligger nära till hands.

– En teori är att immunförsvaret reagerar för kraftigt och stöter bort en graviditet. I samhället ser vi också att inflammatoriska sjukdomar som allergier ökar, säger Emma Råsmark Röpke.

Emma Råsmark Röpke hoppas att studien i förlängningen leder till att man hittar de här orsakerna till upprepade missfall – och olika sätt att behandla dom på.

Andra orsaker kan vara livsstilsfaktorer som ökad vikt och rökning. Den genomsnittliga vikten har dock endast ökat marginellt under perioden och färre gravida röker än tidigare, vilket talar emot att dessa faktorer skulle ligga bakom ökningen av upprepade missfall.