Digitalisering stor fråga på Centerstämman

2:00 min

När Centern i helgen håller sin sista stämma före valet finns det inga nya kulturförslag. Istället handlar det om två av partiets käpphästar: privatkopieringsersättningen och digitaliseringen.

Nej, några nya förslag har inte kommit upp till stämman. Per Lodenius, Centerns kulturpolitiska talesperson, tror att det beror på det kulturpolitiska program som partiet tog fram till förra stämman 2013.

– Vi har ett väldigt genomarbetat kulturprogram som vi arbetar efter redan, så då blir det ju inte så mycket att lägga till.

Istället är det framför allt två av Centerns gamla käpphästar som kommer att behandlas i helgen.

Digitalisering viktig kulturfråga

Det ena är att ta bort privatkopieringsersättningen, det vill säga den avgift som läggs på viss teknik för att kompensera upphovspersonerna för när konsumenten kopierar till exempel musik.

Det andra är att bygga ut bredbandet och digitalisera kulturlivet i ännu större utsträckning, så att fler på landsbygden kan ta del av det.

Det senare är en del i Centerpartiets mål att hela landet ska ha bredband till 2025, som ett sätt att överbrygga klyftor i samhället. Men också ett led i att se till att inte alla kulturpengar går till storstäderna.

Den viktigaste kulturfrågan inför valet, säger Per Lodenius:

– Det är faktiskt en stark kontrast till det regeringen tagit fram, om fri entrén till statliga museer som främst gynnar Stockholm, det handlar om höjningen av momsen på biobiljetten som slår främst mot biografer och kulturverksamheter på mindre orter.

– För oss är det viktigt att kulturen ska vara tillgänglig för alla, oberoende av om du har en funktionsnedsättning, var du bor i landet eller vilken social bakgrund du har.

Vill se nationella kulturhuvudstäder

Detta kommer även att vara centralt i den skuggbudget som Centerpartiet presenterar nästa vecka.

Där kommer ytterligare ett nygammalt förslag att dyka upp, att skapa något de kallar ett nationellt huvudstadsår, där en kommun vartannat år utses till nationell kulturhuvudstad.

– Vilket skulle göra att vi skulle sätta strålkastarljuset på just den här regionens eller stadens kulturliv, säger Per Lodenius. 

Hur skulle det finansieras?

– Bland annat kultursamverkansmodellen där vi ser mer pengar. Och Kulturrådet skulle kunna vara en stor aktör i det här.