Störst löneskillnad i Norrbotten

4:29 min

Skillnaden i lön mellan LO-anlutna män och kvinnor är störst i Norrbotten. Här tjänar männen 4400 kronor mer i månaden än kvinnorna.

Siffrorna avser 2015 och presenteras i LO:s årliga lönerapport. Lägst löneskillnad bland LO-medlemmar fanns på Gotland och uppgick till 2600 kronor.

Krister Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige, beskriver löneskillnaderna som bedrövliga och tror att förklaringen är en segregerad arbetsmarknad i Norrbotten.

– Vi har klassiskt manliga yrken i industrin och gruvan, medan kvinnor oftare jobbar i välfärden i diskriminerade yrken.

I rapporten redovisas även siffror för samtliga anställda i Sverige. Störst löneskillnad mellan män och kvinnor finns då i Stockholm med 5800 kronor, och minst löneskillnad finns i Gotland, 2400 kronor.

Norrbotten hamnar där på en sjätte bästa plats med 3700 kronor i löneskillnad mellan män och kvinnor.