Utsläpp av svavelsyra i Skutskär mörkades – nu döms vd:n

1:43 min

I juni 2013 läckte 1 150 ton frätande svavelsyra ut i Skutskärs hamn. Men myndigheterna informerades först i augusti. Nu döms en företrädare för företaget som förvarade svavelsyran.

Enligt Uppsala tingsrätt kunde utsläppet ha skadat människor, djur och växter. Saneringen var omfattande och långvarig. Och nästan hälften av svavelsyran som rann ut, 550 ton, har aldrig återfunnits.

Trots att utsläppet skedde någon gång i juni dröjde det till den 23 augusti innan länsstyrelsen veta som hade hänt.

En 62-årig man som varit registerad som extern vd för det bolag som förvarade svavelsyran döms nu för försvårande av miljökontroll.

Mannen hävdar att han i praktiken inte varit vd, utan haft en tjänst motsvarande förvaltningschef. Han uppger att det var bolagets styrelseordförande som skulle underrätta länsstyrelsen.

Men tingsrätten finner det utrett att mannen var formellt ansvarig för bolagets verksamhet på platsen och att han borde ha förvissat sig om att länsstyrelsen verkligen blivit informerad.

Däremot frias 62-åringen från åtalet om grovt miljöbrott. När företaget upptäckte utsläppet pumpades en del av den läckta syran in i en tank utan invallning och tak och riskerade därmed ett nytt utsläpp.

Men även här skyller mannen på att det var styrelseordförandens beslut och enligt tingsrätten är det inte visat att 62-åringen kunde påverka det beslutet.

Påföljden blir villkorlig dom och 8 000 kronor i böter.