Sverige

Trädsjuka hotar svenska bokskogar

1:22 min

En smittsam sjukdom sprider sig och har börjat döda träd i Sveriges bokskogar.

Dalby Söderskog, Kullaberg och Herrevadskloster är exempel på bokskogar i Skåne där angeppen upptäckts men det finns fler, även i Blekinge och Halland.

Hur det ser ut i södra Sverige i stort vet vi inte.

Ursprunget är Asien och algsvampen phytophthora är en organism som kommit via trädgårdsväxter och plantskolor. Nu behövs mer kunskap om hur omfattande smittspridningen är.

– Vi vet att den finns på olika platser i Skåne, Blekinge och Halland. Men hur det ser ut i södra Sverige i stort vet vi inte, säger Tove Hultberg, som är naturvårdare i Söderåsens nationalpark.

Sprider angrepp

Jesper Witzell, som är chef på Söderåsens nationalpark, berättar hur sjukdomen sprids och angriper träden.

– Den sprids via vatten. Men annars med människans hjälp via smittad utrustning i jord- och skogsbruk eller via handel med plantor. Det är rötterna som dör när träden infekteras, säger han.