Så här ser framtidens Upptåg ut

Region Uppsala har tagit ännu ett steg för att kunna sätta in nya dubbeldäckartåg i Upptågstrafiken.

Dubbeldäckartågen har fyra vagnar med totalt 357 sittplatser, vilket är mer än dubbelt så många som i dagens tåg.

På onsdagen beslutade regionfullmäktige att regionen ska sätta ett borgenstak på 2,2 miljarder kronor för att kunna hyra upp till 16 tåg med reservdelar.

Regionstyrelsen får redan nu i uppdrag att teckna avtal om åtta av de sexton tågen.

Det är i dag trångt på Upptåget i rusningstrafik, något vi tidigare har rapporterat om i P4 Uppland, och med de nya tågen kan man erbjuda sittplats till fler.