Problem för Kinas handel med utsläppsrätter

2:16 min

Handeln med utsläppsrätter av koldioxid i Kina dröjer, trots att landets ledning har lovat att införa handel med utsläppsrätter i hela landet i år.

– Fokus ligger på hur kvoterna ska fördelas. Det går inte bara att hugga upp andelar hur som helst och dela ut till provinser och företag, säger Ling Boqiang som leder forskningen om energipolitik vid Xiamen-universitetet.

Sju kinesiska provinser och storstadsområden har deltagit i försök med utsläppshandel som började 2013. Tidigare har det rapporterats om att handeln med utsläppsrätter skulle börja i hela landet redan under första halvåret 2017.

Men trots att utsläppshandel nämns flitigt i officiella sammanhang finns fortfarande inget fastslaget datum för den nationella premiären.

Professor Ling tror att anledningen till att det dröjer är att försöken bara delvis slagit väl ut.

– En del ganska besvärliga problem har märkts i försöksområdena, säger Ling Boqiang som understryker att det behövs hårdare tag från regeringen för att straffa företag som struntar i att betala för utsläppsrätter.

Det är också avgörande att de industrier som kan göra koldioxidbesparingar verkligen kan lita på att de kommer att få betalt när de säljer utsläppsrätter som de inte längre behöver.

Men i försöksområdena har utsläppshandeln mest varit aktiv precis innan tidsfristen gått ut varje år, enligt en färsk rapport utgiven på Kinesiska samhällsakademins förlag.

Att marknaden bara levt upp precis då företagen tvingats att lämna in sin redovisning har gjort priserna på utsläppsrätterna instabilt. För att utsläppshandeln verkligen ska leda till bättre miljö måste den i stället bli en del av företagens långsiktiga strategier.

Dessutom måste utsläppsstatistik från företagen granskas av en oberoende tredje part. Allt det här är helt nytt, säger professor Zhang Xiliang, som leder forskningen om energisystem vid Tsinghua-universitetet i Peking.

– Statistiken från försöksområdena verkar vettig, säger professor Zhang Xiliang som ska delta i samtal om utsläppshandel vid FN:s internationella klimatmötet i Bonn i november. Han är övertygad om att utsläppshandel i hela Kina kommer att starta innan året är slut, och sannolikt börja med elbolagen.