Sex vargar får skjutas i Värmland i vinter

4:25 min

Sex vargar kommer att få skjutas i ett revir i Värmland i vinter. Beslutet fattades av länsstyrelsen idag.

Dagens beslut omfattar ett enda stort revir - Vimyren - i norra Värmland. I princip är det ett triangelformat revir mellan Torsby, Ekshärad och Stöllet.

Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2018, eller fram till dess att Länsstyrelsen avlyser jakten.

– Vi har kommit fram till att 22 vargar (i hela området) kan fällas utan att äventyra gynsam bevarandestatus. Sen tillkommer en marginal på 20 vargar för skyddsjakt, säger länsstyrelsens rovdjursansvarige Maria Falkevik till P4 Värmland.

Under förra årets licensjakt sköts 13 vargar i Värmland och 25 totalt i de fyra länen.

Det totala uttaget av licensjakt 2018 i Sverige blir 22 individer fördelat på fem län:

  • Värmland - sex individer
  • Örebro - två individer
  • Dalarna - sex indivder
  • Gävleborg - två individer
  • Västmanland - sex individer

Licensjakten år 2018 riktas mot revir i de områden av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län där tätheten av vargrevir är som högst, och till områden med högre skadebild.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Vimyren är det område som utifrån nuvarande kunskapsläge är mest lämpligt för licensjakt i Värmlands län. 

– Vi valde ett revir mitt i smeten. Vi tittade ju på ett område där tätheten av revir är som störst och där det får mest påverkan på de som bor och verkar i området, säger Maria Falkevik.

Vad fram till jaktstarten skulle kunna påverka dagens beslut?

– Det är om det tillkommer information som gör att vi behöver ändra utbredningen på jaktområdet.

Era beslut har ju överklagats tidigare, vad tror du om det här?

– Ja, det är ju inte omöjligt att det kommer att överklagas. Men med tanke på att det är prövat ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen är osäkerheten mindre i år än förra året vid den här tiden, säger Maria Falkevik.