Svenska Spel agerar för att stoppa penningtvätt

1:51 min

Sedan augusti i år omfattas även spelbolag av penningtvättslagen, som ska hindra att svarta pengar blir vita.

– Man kan tänka sig flera varianter på hur man kan använda spelprodukter. Vi har ju spelkonton som skulle kunna användas, till exempel genom att föra över pengar från skimmade eller kapade kontokort till spelkonton, och vidare till bankkonton, berättar Erik Sjöholm, chef på Visbybaserade Svenska Spels penningtvättssektion. 

– Spelkvitton skulle kunna användas som bevis för pengars ursprung. Man går till banken och säger att jag vill sätta in de här kontanterna på banken och använder spelkvittona som underlag för det, fortsätter han. 

Enligt det nya regelverket måste numera Svenska Spel ha ett system för att övervaka och uppmärksamma avvikande spelbeteenden, och rapportera sånt till finanspolisen.  

Exempel på avvikande beteende kan enligt Erik Sjöholm vara att man använder spelprodukterna på ett sätt som Svenska spel inte vill att de ska användas på. 

– Till exempel att man använder spelkonton bara för att föra över pengar. Att man använder det mer som ett bankkonto än ett spelkonto. 

Dessutom måste spelbolagen – precis som bankerna – numera känna sina kunder. Vilket dels innebär att den som ska spela måste identifiera sig, men också att man måste svara på en rad frågor om sitt spelande. 

– Vilka spel kommer du att spela på, hur mycket, hur ofta? exemplifierar Erik Sjöholm. 

Men trots att det nya regelverket började gälla första augusti i år så har Svenska Spel ännu inte infört alla de åtgärder man planerar. 

– Fortfarande så jobbar vi med att implementera vissa delar av regelverket. 

Följer ni inte lagen ännu? 

– Jag skulle vilja säga att vi följer lagen. 

Men borde ni inte ha varit färdiga till första augusti? 

– Ja, borde... lagen började gälla första augusti, vi har vissa bitar på plats men vi har fortfarande andra delar som vi behöver implementera. Så är det.