CV-området i Örebro ska få nytt liv - bostäder, butiker och skolor ska flytta in

4:38 min

Nu går förslaget på hur CV-området ska utvecklas i framtiden ut på samråd, en anrikt kulturhistoriskt område ska få nya verksamheter och uppemot 3000 bostäder.

Det är Örebro kommun som tillsammans med markägaren Jernhusen har jobbat fram planförslaget. När det är godkänt tar man fram detaljplan för de ytor som ska bebyggas eller omdanas.

– Vi har gemensamt jobbat fram en målbild hur hela CV-området ska utvecklas, och sen börja jobba med mer konkreta planer, berättar Jennie Kastengren, regionchef för Jernhusen.

I skisserna finns inritat förslag till bostäder, arbetsplatser, skolor och förskolor. Till och med möjligheter till ett och annat höghus.

Förändringen kommer ta tid, om fem år kanske de första flyttar in i bostäder inom planområdet, och sen utvecklar man bit för bit från öster till väster.

Ulrika Sandberg, socialdemokrat och kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor pekar på att det är viktigt att behålla de gamla byggnaderna men också att få mer öppna stråk så att CV-området blir mer en del av staden. Hon ser området som en ny samlingspunkt i Örebro.

– Det här kommer bli ett nav med kulturhistoriskt värde som folk söker sig till. 

I slutänden, om 10-20 år ska det kunna finnas 2-3000 bostäder i CV-området, Ulrika Sandberg (S) menar att det inte bara ska vara en gräddhylla för rika Örebroare.

– Det ska också finnas tillgång till billigare bostäder, en blandning. Det ligger i uppdraget, säger Ulrika Sandberg.