Moskén ändrar stadgarna – efter hot om bidragsstopp

1:56 min

Islamiska centret har i fem år haft föreningsstadgar som bryter mot Uddevallas demokratikrav. Nu har kommunen tröttnat och hotar med bidragsstopp om sju månader.

‒ Det är en dialog som vi för med föreningen att de måste ta upp sina stadgar på deras årsmöte, säger Katarina Hansson, förvaltningschef på kultur och fritid.

För att få föreningsbidrag i Uddevalla ställer kommunen krav på bland annat jämställdhet, demokrati och inflytande.

Islamiska centret på Dalaberg har dock haft stadgar som brutit mot kommunens regler – i fem år. På kommunen har man känt till detta under alla år, men inte gjort något. Varken under alliansstyret eller nu med de rödgröna vid makten.

Enligt kultur och fritidsnämndens politiker har de inte känt till att det varit såhär förrän i våras, och hänvisar därför till förvaltningschefen Katarina Hansson.

Varför har ni inte vidtagit några åtgärder tidigare?

 ‒ Vi har hållit på och fört en dialog sen 2012 med den här föreningen, för att föreningsvanan finns inte. Det har varit språkförbistringar, hur kan man skriva reglementen eller stadgar, hur kan det se ut? Vi har lagt ner oerhört mycket tid med att stödja föreningen i detta, menar Katarina Hansson.

 I föreningens stadgar är det den elfte paragrafen om rösträtt som retat upp kommunen. Där står att varje familj har en röst.

Det finns misstankar om att det är mannen i varje familj som använder rösträtten, men oavsett vem det är som använder familjens rösträtt menar kommunen att alla familjemedlemmar ska ha varsin röst. För att få föreningen att ändra sina stadgar hotar nu kommunen med bidragsstopp.

Och nu ska Islamiska centret ändra sina stadgar. P4 Väst har pratat med ordföranden Charhabil Harfacha:

 ‒ Man förstår i efterhand att det blir problematiskt vid en omröstning, speciellt om alla närvarar vid ett årsmöte, är det kvinnans röst som gäller eller..? Så kommunen har rätt, vi kommer att ändra på det.

Årligen får föreningen 40 000 kronor i föreningsbidrag från kommunen, enligt Charhabil Harfacha. Något krav på återbetalning har inte ställts av kommunen i dagsläget.