Kolmården

Vägen mellan E4:an och Kolmården ska förbättras

2:18 min

Nu har en utredning påbörjats hur vägen mellan E4:an och Kolmården via Krokek kan förbättras. Utredningen ska vara klar hösten 2018.

Vissa perioder är det problem med framkomligheten på vägen mellan E4:an och Kolmården via Krokek, framför allt på sommaren då Kolmårdens djurpark har högsäsong. Syftet med studien är att undersöka hur situationen kan lösas.

Vilka åtgärder som kan bli aktuella är fortfarande för tidigt att säga. Men det kan handla om att göra mindre åtgärder i ett första steg, till exempel se över de befintliga trafiklösningarna.

– På längre sikt kanske pratar vi om ombyggnationer och utbyggnationer, säger Tina Melin på Trafikverket som är projektledare för studien.

Bakom utredningen står Trafikverket, Östgötatrafiken, Kolmårdens djurpark, Norrköpings kommun och Region Östergötland.