Ny app för bibliotekens ljudböcker

1:57 min

En ny app som släpptes under Bokmässan i Göteborg i helgen ska göra det enklare att låna och lyssna på bibliotekens utbud av ljudböcker. Kommersiella ljudboksappar finns det gott om, och den nya satsningen väcker frågor om konkurrens på marknaden. Samtidigt hör det till bibliotekens uppgift att finnas där användarna är, säger Eva Houltzén, vd på Axiell Media som tagit fram appen.

– Jag tror att det är jätteviktigt för biblioteken idag att finnas nära användarna. Ljudboken är ju en del av den totala mediemixen på biblioteket och det finns en publik som uppskattar att lyssna på ljudböcker. Det skapar också nya möjligheter för vissa grupper som är prioriterade i biblioteket, som nyanlända eller äldre som har svårt att läsa, säger Eva Houltzén, vd på Axiell Media som distribuerar e-böcker och ljudböcker till cirka 95 procent av Sveriges bibliotek.

Att bibliotek lånar ut ljudböcker är inget nytt, men den nya appen, biblio, är mer användarvänlig än de tidigare lösningarna och ger dessutom låntagaren möjlighet att lyssna offline, på fyra olika språk, fortsätter Eva Houltzén.

För att biblioteken ska fortsätta vara relevanta i en digital samtid måste deras digitala utbud bli mer lättillgängligt. Samtidigt väcker den här typen av nya, digitala satsningar frågor om konkurrensen med den kommersiella mediemarknaden. Det säger Pelle Snickars som är medieprofessor vid Umeå universitet.

– Det kan bli en snedvridning av marknaden eftersom man direkt kommer att konkurrera med kommersiella aktörer. Man har liksom två logiker här som krockar med varandra och erbjuder samma material, det ena är gratis och det andra kostar pengar, fortsätter han.

Men Eva Houltzén på Axiell Media ser inte någon motsättning mellan den nya appen och de kommersiella ljudboksaktörerna. Dels för att biblioteken bidrar till att öka intresset för litteratur, något som kan gynna marknaden, dels för att de har olika målbild, målgrupp och i viss mån utbud.

– Biblioteken har ju ett speciellt uppdrag: att jobba med en bredd av målgrupper. Man fokuserar inte enbart på de grupper som har bäst köpkraft utan uppfyller andra mål.