Ärkebiskopen bjuder in till samtal om samiska kvarlevor

1:07 min

Svenska kyrkan vill att samiska kvarlevor som förvaras på svenska museer och institutioner ska återlämnas.

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med Samiska rådet i Svenska kyrkan bjudit in till rundabordssamtal om frågan.

– Den här processen med repatriering, återlämning och återbegravning av samiska mänskliga kvarlevor, har avstannat och den behöver snarligen åtgärdas anser vi, säger Sylvia Sparrock som är ordförande i Samiska rådet. 

Sveriges Ärkebiskop Antje Jackelén har nu bjudit in bland annat Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum och Kulturdepartementet för att samtala om återlämnandet av samiska kvarlevor som finns på institutioner och museer runtom i Sverige. Så kallade repatrieringar.

Enligt en rapport som publicerades 2016 så finns det elva museer som fortfarande har samiska kvarlevor i sina samlingar. Något som Svenska kyrkan anser är ovärdigt och inhumant. Något som Sylvia Sparrock hoppas att det blir en ändring på.

– Du måste ju vara optimist och tro på att frågan kommer att lösas inom en snar framtid. Det finns inte längre försvar för att kunna behålla kvarlevorna på institutioner och museer längre. De måste ha väldigt starka argument till det. Det är hög tid att de återbördas dit de hör hemma och att man får ett värdigt avslut.