Samhälle

Telefoni och internet studeras i Strömsunds kommun

3:34 min

Post- och telestyrelsen undersöker driftsäkerhet när det gäller telefoni och internet på landsbygden och har besökt fem kommuner, bland annat Strömsund.

Post- och telestyrelsen, PTS, är ute på turné och har tidigare i veckan besökt flera orter i Västerbotten. Idag är de på plats i Strömsund. 

Målet är att undersöka driftsäkerhet för telefoni och internet på landsbygden, enligt Emelie Björkegren Näslund, från nätsäkerhetsavdelningen på PTS.

– Vi har avgränsat oss i den här studien där vi kollar främst på reservkraft, återställningstider och underhåll. I nuläget har vi fått god hjälp av kommunerna att hitta representativa åsikter om hur det ser ut i kommunerna. 

I Strömsunds kommun finns en hel del att arbeta med, enligt henne. 

– Det finns ju utmaningar i hela landet och det finns indikationer som gör att vi har valt just de här fem kommunerna. Men problemen är varierande och berör inte bara driftsäkerhet. 

Vad de har kommit fram till presenteras först senare i en rapport. 

– Utifrån de diskussioner vi har nu så försöker vi diskutera vidare åtgärder, dels hur man kan göra som privatperson, men även kommuner och från PTS sida, säger Emelie Björkegren.