Här knyts nya vänskapsband i Älvsbyn

5:27 min

Integrationsprojektet Vän i Älvsbyn har tryggat sin finansiering fram till år 2019, bland annat med ett bidrag från länsstyrelsen på 117.000 kronor.

Sedan 2015 har gamla och nya älvsbybor matchats i ett projekt som kallas Vän i Ävsbyn. Tanken är att lära av varandra om språk och kultur under lättsamma former.

Selam Alos bor i Älvsbyn tillsammans med sin sambo och två barn. Hon är glad att få vara med i projektet, och säger att hennes familj trivs bra med den familj de matchats med.

– Vi träffas och barnen leker tillsammans. Vi pratar och gör traditionell mat, och det gör de också.