Kronoberg

Inloggad logoped ger vård på distans

1:50 min

Sedan ett och ett halvt år erbjuder Region Kronoberg patienter med talsvårigheter att träffa sin logoped över ett videosamtal.

– Vi har patienter som är ganska sjuka och kanske inte orkar åka till sjukhuset, säger Linda Ovesson, chef för logopedmottagningen i Växjö och Ljungby.

Hon menar att den stora fördelen med videosamtalen är att man kapar restiden för många patienter som tidigare behövde ta sig till lasaretten i Växjö eller Ljungby.

– Det var svårt att få till kontinuitet i besöken så vi kikade på hur man gör i norra Sverige där långa resor är ett dilemma många gånger. Ganska snart insåg vi att det här skulle funka för ganska många av logopedens patienter.

Än så länge är det ungefär 25 personer som träffat sin logoped via videosamtal.

Finns det några svårigheter med att inte ha det fysiska mötet?

– Man får ju tänka att det hela tiden är samtalet som är verktyget. Det finns behandlingar där man tränar med andningsövningar och det får vi ju inte till på video, säger Linda Ovesson.

Videosamtalen tar inte heller resurser från den vanliga verksamheten.

– Vi är lika tillgängliga på mottagningen men det är ett erbjudande till patienten för att de ska ha lättare att nå oss.