Svensk-somalier negativa till kvinnlig könsstympning

2:08 min

Många med somalisk bakgrund är negativa mot alla former av kvinnlig könsstympning. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

– Vi intervjuade ett stort antal män och kvinnor som hade bott kort tid i Sverige och de som hade bott här under lång tid. Majoriteten hade en negativ inställning, säger Birgitta Essén forskare i internationell kvinno- och mödrahälsovård.

Studien är gjord av flera forskare, som har tittat på vilken attityd och syn svensk-somalier som är etablerade i det svenska samhället och nyanlända personer som varit i Sverige i mindre än fyra år har till kvinnlig könsstympning. 95 procent av de nästan 400 tillfrågade var negativa till att skada eller ta bort vävnad i underlivet.

– Generellt kan man säga att ju längre man är i Sverige desto mer negativ blir man till omskärelse, säger Birgitta Essén.

Könsstympning innebär att hela eller delar av klitoris och blygdläppar skärs bort på kvinnan och har varit förbjudet Sverige sedan i början på 80-talet.

Enligt Birgitta Essén så har tidigare forskning visat att kvinnor på Afrikas horn inte utsätts för könsstympning i lika stor omfattning som tidigare, vilket kan vara en av förklaringarna till att många nyanlända i studien var så negativa mot ingreppet.

– Det får vi stöd för från andra studier – att det finns indikationer på att den somaliska synen förändras, man behöver inte könsstympningen för att få det man vill uppnå det vill säga att bli accepterad, säger Birgitta Essén.

Hodan Toosh blev själv könsstympad när hon var 11 år. Hon är inte förvånad över resultatet på studien.

- Folk börjar få kunskap om det, säkert därför man är emot det. Man vill bara kontrollera kvinnan och det är inte bra för hälsan. Många kvinnor får problem i underlivet. Nej, jag vill inte att min dotter ska gå igenom det jag fick uppleva, säger Hodan Toosh.