Nya skyddsrum till Gotland ska utredas

1:38 min

Det kan komma att behövas nya skyddsrum på Gotland - men det kostar MILJONER. Det skriver Myndigheten för samhällskydd och beredskap till regeringen.

 I våras inventerades Gotlands alla skyddsrum, alla 350 stycken - och MSB vill i första hand att de skyddsrum som redan finns ska rustas upp. Ove Brunnström, på MSB har skrivit rapporten till regeringen och han säger att eftersom Gotland är ett av de områden i Sverige som är militärstrategiskt viktiga kan det bli aktuellt att bygga nya här.

Skyddet för befolkningen är inte tillräckligt om Sverige angrips, skriver MSB i sin rapport.

 Sedan 2002 har inga statligt finansierade skyddsrum byggts, men hotbilden har förändrats, enligt MSB. Att bygga nya skyddsrum är kostsamt. I en utredning om befolkningsskyddet skriver myndigheten att det skulle kosta runt en miljon för ett skyddsrum för 100 personer.  

Gotland är ett av dom områden som räknas som militärstrategiskt viktiga- vid sidan av Stockholmsområdet, Östersjöinloppen och Nordkalotten.

De skyddsrum som nu inventerats på Gotland, måste moderniseras och vad det kostar staten ska MSB nu räkna på.

Även fastighetsägaren kan få stå för en del av kostnaden, om det visar sig att man inte skött sitt skyddsrum.

Framöver vill Myndigheten för beredskap också ha bättre varningssystem vid flygangrepp och att räddningstjänsten får mer resurser för att klara av en höjd beredskap.

Däremot konstaterar man att hotet mot Sverige när det gäller kemiska vapen har minskat väsentligt och att andningsskydd idag inte är lika motiverat som tidigare.