Forskare vill se rejäl minskning av löjromsfiske

2:15 min

Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill se omfattande neddragningar av fisket efter siklöja, som ger den eftertraktade Kalixlöjrommen.

Skälet är att löjbeståndet i Bottenviken minskar.

– Fisketrycket är högt, och då rekommenderar man att minska fisketrycket för att lägga sig på en mindre nivå, säger Mikaela Bergenius är forskare på SLU:s havsfiskelaboratorium.

De senaste tre åren har yrkesfisket med trål tagit upp runt 1500 ton siklöja per år. Men Mikaela Bergenius rekommenderar att den siffran ska minskas med mellan 30 och 71 procent den här säsongen.

Antalet siklöjor har minskat, och Bergenius ser inte att det kommer att bli bättre i närtid.

– Det är klart att jag som forskare tycker att man ska ta så låg risk som möjligt, säger Mikael Bergenius.

Den lägsta risken är alltså en minskning med hela 71 procent.

Ingvar Lerdin är ordförande i Norrbottens kustfiskares producentorganisation, som har fått rådet från SLU. Att minska med 71 procent är inte möjligt, menar han.

– Intäkterna skulle bli väldigt små, och det skulle bli svårt för många att klara sig, säger han.

Löjfisket, och försäljningen av Kalixlöjrom, är nästan hela årsinkomsten för kustfiskarna i Norrbotten. 35 fiskare har tillstånd att tråla efter löjan, och 33 av dem är från Norrbotten.

Ingvar Lerdin säger att man kommer att minska på fisket. Flera åtgärder är redan vidtagna. Han bedömer att man kommer landa på en minskning på ungefär 30 procent, alltså fortfarande inom SLU:s råd.

Men han tycker inte det är fisket som tar mest siklöja.

– Sälarna äter ju så mycket löja, så fisket motsvarar just nu bara 10 procent av den totala dödligheten för löja, 90 procent är det som sälen äter upp.