Lathund för länets fäbodar

Länsstyrelsen i Gävleborg arbetar med en lathund för att hålla fäbodarna levande.
Många fäbodbrukare upplever att regler och lagar är krångliga och inte passar för småskaligt bruk. I Gävleborgs län finns idag omkring tio levande fäbodar som har mjölkdjur och tillverkar mejeriprodukter. Länsstyrelsens mål är att bevara dem och helst utöka antalet