Fler går på museum.

Antalet museibesök i Sverige ökar kraftigt visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

 

Förra året gjordes drygt 28 miljoner museibesök, vilket är en stor ökning av antalet besök jämfört med föregående år. Kommunala museer och regionala museer har haft långsamt ökande besökstal under lång tid, medan besöken på de större centrala statliga museerna har ökat med över 1 miljon under förrra året,vilket kopplas till den fria entrén.

Barn och unga stod för en fjärdedel av det totala antalet besök 2016.

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.