Ny organisation ska jobba för ursprungsfolk och lokalbefolkning

2:27 min

Huvudkontoret för nystartade Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter kommer att vara i Stockholm. Det presenterades idag.

Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter är den första och enda organisationen som bara ska arbeta med frågor som rör ursprungs- och lokalbefolkningars mark- och skogsrättigheter i fattiga delar av världen. Sida är en av de som står bakom och kommer att ge pengar till organisationen.

– Det är en jätteviktig organisation som jobbar för ursprungsfolk och lokalbefolkning i olika byar runt omkring i världen i fattiga länder, för deras rätt att faktiskt bruka och äga jorden på samma sätt som andra människor i de länder de bor i, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

Forskning visar att när ursprungs- och lokalbefolkningen får äga och bruka sin mark på ett traditionellt sätt skövlas mindre regnskog och jordens temperaturökning hålls nere, enligt organisationen. Dessutom får lokalbefolkningen det bättre både ekonomiskt och socialt, menar Carin Jämtin.

– Att ha rätt till mark är viktigt i sig självt, men det är viktigt ur ett klimatperspektiv, ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett generellt maktperspektiv. I många fattiga länder finns det bra jordbruks- och skogsbruksrättighetslagstiftning, men väldigt ofta har lokalbefolkning och ursprungsbefolkning inte möjlighet att följa den lagstiftningen, säger hon.

Bakom organisationen står Sida, den norska motsvarigheten till Sida, Norad, och den amerikanska stiftelsen Ford Foundation. Det började som ett pilotprojekt mellan 2014 och 2017 där man med pengar från Sida arbetade i sex olika länder, bland annat Mali och Peru, för att säkra lokalbefolkningens rätt till sin mark.

Genom att ge mer makt åt lokalbefolkningen och samtidigt samarbeta med andra aktörer i dessa områden, som staten och olika företag, har projekten varit lyckade. Man har också kunnat använda den lagstiftning som finns i länderna på ett framgångsrikt sätt. Nu ska den nya organisationen fortsätta att använda dessa arbetssätt.

– Man kommer börja jobba och fördela de medel som man fått in hittills och använda resultaten av pilotprojekten, säger Carin Jämtin.