Många unga har usel arbetsmiljö – nu ska den granskas

2:27 min

Stress och skador ökar bland unga anställda. 22-åriga Maja Delborn från Skellefteå hann jobba två år innan hon sjukskrevs för utbrändhet. Nu ska Arbetsmiljöverket granska arbetsgivarna.

Enligt arbetsskadestatistiken ökar antalet skadeanmälningar om olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar för varje år. Särskilt drabbade är unga i åldern 19-24 år.

22-åriga Maja Delborn från Skellefteå hann bara jobba i två år innan hon blev sjukskriven för utbrändhet. 

– Jag hade ångest innan passen och mådde dåligt efter passen. Jag kände liksom att jag inte kunde någonting, att jag inte var bra på någonting och att jag inte var värd att ha ett jobb - att jag inte var bra nog.

Just nu pågår en stor kampanj i alla 28 medlemsländer inom EU samt Norge och Island, för att uppmärksamma unga anställdas hälsa i arbetslivet. Målet är att färre unga ska drabbas av stress eller skador så att de kan arbeta och hålla sig friska hela arbetslivet ut.

Här i Sverige kommer Arbetsmiljöverket att under två veckor granska 2000 arbetsgivare inom de branscher där unga jobbar. Det gäller bland annat hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln, callcenters, magasinering och kommunikationsbranschen. 

– Vi kommer att titta på vad arbetsgivaren har för rutiner för att systematiskt veta vad man har för arbetsmiljörisker på sina arbetsplatser. När det gäller unga människor så har man en väldigt lång tid av förväntat arbete framför sig och det är naturligtvis förödande om man slås ut och drabbas av sjukdom och skada på sitt arbete väldigt tidigt i arbetslivet, säger Peter Burman som är regionchef på Arbetsmiljöverket.

De flesta anmälningarna handlar om skador för att kroppen belastas på fel sätt, men det handlar också ofta om sjukdom på grund av stress och hög arbetsbelastning.

– Jag har ju bara haft dåliga erfarenheter av hur det är att jobba. Och också trott att det är så det är! Det har jag och flera kompisar tänkt att, man har ångest innan man ska jobba, man gråter efter passen, man tycker att man är värdelös på jobbet. Man tycker liksom att det är superjobbigt men man tror att det är så det ska vara. Att det bara är så att ha ett jobb, säger Maja Delborn.