Fartygsvrak tickande miljöbomber som ska saneras

2:01 min

Två fartygsvrak i närheten av Gotland som kan innehålla olja, bedöms vara så stora miljörisker att de måste saneras.

Det är ett 30-tal sjunkna fartygsvrak längs Sveriges kuster som bedöms vara tickande miljöbomber och ska nu saneras, säger Christer Larsson, vrakexpert på Havs- och vattenmyndigheten HaV.

Två av vraken ligger i närheten av Gotland, det är lastfartyget Malmi som sjönk utanför Gotska Sandön 1979 och kustoljetankern Rone som gick till botten två år senare på väg till Slite.

Fjärrstyrda undervattensrobotar eller dykare, ska gå ner till vraken och borra hål i skroven så att eventuell kvarvarande olja kan pumpas upp.

När det gäller fartyget Malmi omkom också ett antal sjömän och eftersom det rör sig en gravplats måste man följa regelverket och ta de hänsyn man måste göra, säger Christer Larsson.