Bergtäkt i Ulvsby överklagas

0:25 min

Vid ett extramöte idag på förmiddagen beslutade kommunstyrelsen i Karlstad att överklaga etableringen av en bergtäkt i Ulvsby.

Bakom förslaget om att överklaga står Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De övriga partierna reserverade sig mot förslaget. In i det sista var det oklart hur Miljöpartiet skulle rösta. 

– Vi har alltid tyckt att vi inte ska ha en bergtäkt där och det var det som avgjorde frågan, säger Monika Bubholz.

Egentligen går tiden ut idag för att överklaga beslutet men kommunen begär anstånd till den sista november, för att hinna gå igenom argumenten ordenligt.

Det man från kommunens sida vill lyfta gäller bland annat miljöaspekten kring dammar och sediment.

Även boende i Ulvsby har överklagat beslutet om en bergtäkt så nära skolor och bostadsområde, och frågan ska nu avgöras i mark- och miljödomstolen.

– Vi har kämpat så länge för vår sak så det är ju helt fantastiskt att kommunen tar det här starka ställningstagandet, säger ulvsbybon Maria Rydberg.