Personalbrist

Fortsatta köp av oupphandlade konsulter i Ragunda

1:59 min

Ragunda kommun fortsätter köpa in hyrsocionomer utan upphandling. I år kommer notan att landa på nästan 3,5 miljoner kronor.

Köp som nu granskas av Konkurrensverket, efter P4 Jämtlands avslöjande i våras.

En av frågorna som Konkurrensverket kräver svar på senast den sjätte oktober är om man nu upphandlat köpen. Vilket man inte har, konstaterar Gun Vally chef för individ- och familjeomsorgen vid Ragunda kommun.

– Nej, inte via ramavtal, säger hon.

Sammanlagt kommer nu Ragunda kommun ha lagt nära 11,5 miljoner kronor på att hyra in socionomer de senaste tre åren, där timkostnaden varit upp till 900 kronor. Vilket är nära fyra gånger så mycket som det kostar att ha personal anställd.

Enligt lagen om offentlig upphandling går gränsen, för en myndighet och en kommun att köpa in tjänster, utan att göra en upphandling vid 534 000 kronor på ett år.

Eftersom köpen i Ragunda gjorts utan någon utannonserad offentlig upphandling så startade Konkurrensverket en granskning i våras för att utreda om kommunen brutit mot lagen.

I maj förklarade vård- och omorgschefen Elisabeth Carlander Blom köpen så här:

– När vi inte fick tag på konsulter så var det bara att de konsulter som vi fick. Och det har varit svårt ändå, säger hon. 

Hur kommer ni göra framåt då? Kommer ni att upphandla de här tjänsterna?

– Vi kommer att följa regelverket naturligtvis. 

Men under året har man haft två konsulter inne, som blir kvar hela året ut. Utan att någon utannonserad upphandling gjorts. Vilket är en av de frågor som Konkurrensverket nu vill ha svar på. En annan är hur man har tänkt att lösa behovet framöver. 

– Vår förhoppning var ju då att vi skulle kunna anställa två personer. Vi har ju anställt en och kommer nu annonsera om ytterligare en, säger Gun Vally. 

Men behovet av konsulter kommer att kvarstå året ut? 

 – Ja som det ser ut just nu så har vi behov utav det. 

Nu är det tänkt att kommunen ska göra en upphandling för att få till ett ramavtal för hyrsocionomer inför kommande år. Risken finns att de även kommer att behövas framöver.

– Vår förhoppning är att vi inte ska behöva det.

Märks det fortfarande av att det är hård konkurrens om socionomer på marknaden?

– Ja den korta tid jag har varit med så visst känns det att det finns en konkurrens av socionomer.