"Radioaktiva" vildsvin har fällts utanför Gävle

1:59 min

Vildsvin med becquerelvärden åtta gånger högre än det som Livsmedelsverkets gränsvärde har fällts i Tärnsjö sex mil från Gävle, rapporteras i SVT:s program ”Mitt i naturen”.

Området drabbades hårt av nedfall efter Tjernobylolyckan.

– Vi har ett vildsvin från Tärnsjö och det är på 16 000 becquerel, berättar Ulf Frykman, miljökonsulent.

Vildsvin med becquerelvärden mellan 13 000 och 16 000 per kilo har upptäckts några mil från Gävle.

Det är ungefär tio gånger mer än det rekommenderade gränsvärdet

– Om vildsvinen tar sig till Gävle, det mest utsatta området under Tjernobylkatastrofen, riskerar de att få väldigt höga värden kanske 30-40 000 becquerel per kilo, tror Ulf Frykman.

Vildsvinen gräver i marken och äter jorden där becquerelvärdena fortfarande är höga. Svinen får i sig betydligt högre halter än till exempel älg och rådjur.

Nu befaras stora flockar med vildsvin vandra mot det område där de högsta värdena fortfarande finns efter Tjernobylolyckan 1986.

Det innebär att vildsvinen sannolikt får betydligt högre becquerelvärden efter sin förflyttning.

– Man kan visserligen äta kött som ligger över gränsvärdet enstaka gånger per år, men kött som innehåller över 10 000 becquerel per kilo kan man lika gärna låta bli att äta, menar Pål Andersson utredare på enheten för miljöövervakning på Strålsäkerhetsmyndigheten

Om man äter köttet kan man få högre stråldoser, lite högre än vad man skulle ha fått annars.

– Men det är fortfarande inte så att man får stråldoser som är skadliga, berättar Pål Andersson 

All strålning innebär en ökad risk för cancer på lång sikt, äter man väldigt mycket mat med höga becquerel-värden får man en ökning av cancerrisken. Samtidigt är risken för en enskild person liten.

– Som individ är riskerna väldigt låga när man åter kött på den här nivån, avslutar Pål Andersson