Stockholm startar nytt boende för äldre hemlösa

1:13 min

Stockholms Stad ska starta ett nytt boende för äldre hemlösa. I budgeten som presenteras nästa vecka avsätter majoriteten fem miljoner kronor till det nya boendet.

Enligt Stockholms äldreborgarråd Clara Lindblom (V) finns det närmare 200 äldre hemlösa i Stockholm. Och den gruppen har ökat när antalet övriga hemlösa minskat.

– Äldre som lever i hemlöshet är en väldigt utsatt grupp. Det sliter på kroppen och på psyket att inte ha stabila boendeförhållanden och det gäller särskilt om du är över 75 år, säger Clara Lindblom (V).

Men vilka behov är det som just äldre hemlösa har jämfört med andra hemlösa?

– Äldre hemlösa har ju samma behov som alla andra äldre. Även om du har ett aktivt missbruk eller dricker för mycket så har du rätt till en värdig äldreomsorg.

– Du kan inte kräva av en 85-åring att först upphöra med sitt missbruk innan den personen ska få rätt till ett stabilt boende, hemtjänst, hemsjukvård och hjälpmedel.

Nu planerar Stockholms Stad ytterligare ett boende för äldre hemlösa. I nästa års budget avsätts fem miljoner kronor till det.

– I första hand ska vi skapa ytterligare ett boende. I dag finns det Gamlebo som har 29 platser, och vi ska titta på var vi kan öppna ett nytt boende och hur många platser som kan tillskapas.

– Det här blir ett första steg men vi är långt ifrån klara, men målsättningen är som sagt att du ska ha rätt till en värdig äldreomsorg även om du har missbruk, även om du har levt på gatan länge, säger Clara Lindblom.