Ingen vrider flyttfåglarnas klocka rätt

1:23 min

Den pågående klimatförändringen med tidigare vår och senare höst kan ställa till det för flyttfåglar, som till stor del ställer klockan efter dagsljuset och inte efter temperaturen.

– Insekterna som fåglarna lever av blir tillgängliga tidigare på året och det är inte säkert att fåglarna är tillräckligt flexibla i sina egna biologiska klockor för att ställa om och komma tidigare på året själva. Kan de inte ändra sin flytt så kommer de lite ur fas med vad som är optimalt, säger Susanne Åkesson.

Ur led är tiden också för flyttfåglarna, som har sina inre biologiska klockor till hjälp när de ska flytta. En signal som har stor effekt på hur fåglarna synkroniserar klockorna och flytten under året är längden på dagen. De har alltså både en klocka för dygnet och en kalender för tiden på året. Det som försvårar för fåglarna är när årstiderna förskjuts samtidigt som dagslängden förblir opåverkad, eftersom den inte beror på vädret eller klimatet.

Enligt Susanne Åkesson kan det bli störst påverkan på individnivå, eftersom det finns fåglar inom samma art som flyttar tidigare eller senare än andra, men det kan också påverka konkurrensen mellan olika arter.

– Det här är en dynamik i naturen. Kanske kommer de som har kort distans att flytta gynnas mer än långdistansflyttarna, säger Susanne Åkesson.

Referens:
Åkesson, S et al, Timing avian long-distance migration: from internal clock mechanisms to global flights, Philosophical Transactions of the Royal Society B 20160252, http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2016.0252