Forskning

Varmare klimat ger mer kvicksilver i fisk

1:40 min

Mängden kvicksilver kan som en följd av varmare klimat komma att öka i fisk från kustnära hav. I Umeå forskas det nu om omfattningen på det hela.

Varmare klimat räknar man med ger ökad nederbörd på norra halvklotet och det gör att mer vatten rinner från land och vattendrag till havet. Med vattnet följer mer humusämnen som i sin tur påverkar näringskedjan.

Ett outforskat område enligt Erik Björn, som är en av de vid Umeå marina forskningscentrum i Norrbyn som just nu tittar på modellvattensystem för att simulera olika klimatscenarier i norra halvklotet

Hur stora kan effekterna kan bli för olika klimatscenarier, olika geografiska regioner och typer av ekosystem är några av frågorna man hoppas kunna få svar på.