Rekordmånga frågor om giftig svamp

2:05 min

Under september fick Giftinformationscentralen 922 samtal med om frågor kring misstänkt svampförgiftning. Det är mer än en fördubbling jämfört med september förra året.

– Vi får jättemycket frågor. Det märks att det är ett fantastiskt svampår. Det är ju trevligt för alla dem som tycker att om att plocka svamp, men vi har fått en enorm mängd frågor i år. Det är betydligt fler som ringt hittills än vad vi hade förra året, och året dessförinnan, säger Johanna Nordmark Grass, överläkare på Giftinformationscentralen.

I september kom över trettio samtal varje dygn med frågor kring misstänkt svampförgiftning från allmänheten. De flesta kan lugnas då läkarna via telefonkontakt ofta kan avgöra att det inte föreligger någon fara medan några får rådet att skyndsamt uppsöka akutsjukvård.

Med ny teknik tar man i dag också hjälp av bilder på misstänkt svamp för att underlätta bedömning och diagnos.

– Har man tagit bilder på svampen i sin mobil så kan man skicka dem till oss och då kan vi titta på bilderna. Är det så att vi inte känner oss säkra så har vi en otroligt duktig svampexpert som sedan kan titta vidare på bilderna.

En svampexpert som säsongsarbetar litet som stöd för er nu?

– Ja, som säsongsarbetar som stöd för oss.

För att öka informationen om giftig svamp har Giftinformationscentralen sammanställt broschyrer om de farligaste svenska svamparna på 29 olika språk till allmänhet och sjukvård. Detta då språkförbistring eller kulturella skillnader kan medföra kritiska konsekvenser efter höstens svampturer.

– Vi har den stora gruppen av människor som kommer från andra länder som kan vara vana vid en helt annan svampflora än den svenska och där svampar som är fullt ätliga utomlands kan vara väldigt lika sådana svampar som är giftiga här.

Det är mycket sällsynt med dödsfall i samband med svampförgiftning i Sverige. Men mellan 50 och 200 personer brukar årligen få söka vård för förgiftning. Hittills i år har drygt 240 personer fått söka vård.

Gift i svenska svampar kan exempelvis ge bestående skador på njurar.
Eller riktigt svåra leverskador om man har fått i sig vit eller lömsk flugsvamp.

– Ja, det kan ju tyvärr leda till att man får en fullständig leversvikt och att man då kan tvingas till levertransplanteras eller att man till och med dör. Så det finns riktigt allvarliga svampförgiftningar här, säger Johanna Nordmark Grass. Hennes råd är att bara plocka svamp som man känner till.

Giftinformationscentralen nås på 010-456 6700