Anhöriga glöms bort vid vård av hörselskadade

Inte bara hörselskadade kan drabbas av hörselskador. Även anhöriga kan få bekymmer i vardagen, men det förbises ofta av sjukvården, anser forskare.

En hörselskada kan leda till besvär i vardagen för den drabbade. Men också den drabbades anhöriga kan få bekymmer.

Bekymmer som ofta glöms bort när sjukvården ska utforma en rehabiliteringsplan för den drabbade.

Det anser forskare från universitetet i Nottingham som har jämfört resultaten från en rad internationella studier kring hur personer med hörselskador, och deras anhöriga, påverkas av en hörselskada.

För en anhörig kan det till exempel handla om stress över att alltid behöva vara tillgänglig för telefonsamtal. Eller isoleringskänslor då ens partner drar sig tillbaka från sociala sammanhang. Och skuldkänslor för att man blir irriterad på sin hörselskadade familjemedlem.

För att motverka detta vill nu forskarna att anhöriga bör tillåtas bli mer involverade i vård- och rehabiliteringsplaner. Och att deras erfarenheter ska lyssnas på.

Referens: Vas et al. "A Data-Driven Synthesis of Research Evidence for Domains of Hearing Loss, as Reported by Adults With Hearing Loss and Their Communication Partners" Trends in Hearing. Oktober, 2017. Doi.org/10.1177/2331216517734088.