Nyanlända ska få hjälp av språkombud

1:28 min

Kristinehamns kommun vill locka fler nyanlända till bristyrken inom vården. Nu utbildar man så kallade språkombud.

Under hösten kommer nyanlända personer som är intresserade av att lära sig yrket få språkombud som har uppdraget att stötta sina blivande kollegor.

– Vi vet att vi behöver många nya medarbetare framöver. Vi vet också att många av dessa personer är ytterst lämpliga för att jobba inom vård och omsorg.

Vad ska språkombuden få lära sig?

– Det handlar om att lära känna sig själv, hur man vill att en chef ska vara och hur man själv vill bli handledd och bemött när man inte klarar arbetsuppgifterna fullt ut

Vera Alstermark är undersköterska inom hemjänsten och har valt att bli språkombud:

– Jag tycker att alla måste hjälpas åt för att integrationen ska bli så bra som möjligt. Ingen ska behöva stå utanför arbetsmarknaden på grund av språket.