Monsanto försöker utveckla ny metod som ska rädda honungsbiet

0:59 min

Företaget Monsanto gör fältförsök i Nordamerika där man bekämpar varroakvalstret med RNA istället för traditionella bekämpningsmedel.

Varroakvalstret bedöms av forskare som det största hotet mot världens honungsbin. Kvalstret som biter sig fast på både bilarver och de vuxna bina för över dödliga virus som helt kan slå ut ett bisamhälle.

Det finns kemiska bekämpningsmedel att ta till i bikupan, men nu gör kemiföretaget Monsanto fältförsök i Nordamerika där man bekämpar kvalstren utan traditionella gifter. Man använder istället RNA för att blockera kvalstrens gener.

– Fungerar det vore det fantastiskt bra, säger professor Eva Forsgren som forskar om biodling på SLU.

RNA är molekyler som styr proteinsyntesen i cellerna genom att läsa av DNA:t.
I det här fallet sprutar man in specialdesignade RNA-molekyler i varroakvalstren som gör att kvalstergener blockeras, och kvalstren dör när livsviktiga proteiner inte kan bildas.

Metoden fungerar i labbmiljö när man sprutar in RNA i enskilda kvalster. I fältförsöken ska man nu tillsätta RNA i den sockerlösning bina får som vinterfoder, och frågan är då om RNA-molekylerna då verkligen överförs effektivt till kvalstren.

– Det är mycket vi forskare ser fungera på enskilda bin i laboratoriet. Det är en helt annan sak vad som fungerar ute i ett bisamhälle med 50.000 individer, säger Eva Forsgren.

 

 Källa: https://croplife.org/news/7893-2/