Stora mängder flygfotogen har läckt ut i marken på F 21

0:37 min

Ett läckage i en drivmedelsledning på parkeringen på Norrbottens flygflottilj, F 21, har gjort att stora mängder flygfotogen har läckt ut i marken, rapporterar Piteå-tidningen.

Det pågående läckaget upptäcktes i maj och sanering har pågått sedan dess. Hittills har Fortifikationsverket pumpat upp 350 kubikmeter flygfotogen, motsvarande 350 000 liter, ur marken.

Prover och analyser har gjorts på föroreningen och det har konstaterats att läckaget inte sprider sig.