Trump skrotar Obamas största klimatreform

1:11 min

Trumpadministrationen har meddelat att man kommer försöka upphäva en av Obamas största miljöreformer. Reformen kom till 2015 för att minska USAs utsläpp av växthusgaser.

"Kriget mot kol är över. I morgon kommer jag att skriva under ett förslag för att dra tillbaka Clean Power Plan" sa miljöministern Scott Pruitt idag. Clean Power Plan är en reglering som skapades av Obamaadministrationen som syftar till att tvinga delstater att minska sina utsläpp från kraftverk.

Kol- och naturgasdrivna kraftverk står för en tredjedel av USAs koldioxidutsläpp. Clean Power Plan, som ännu inte trätt i kraft, förväntades minska kraftverksutsläppen med 32 procent vid 2030.

Tidigare har Donald Trump aviserat att han ville hitta vägar för att upphäva Clean Power Plan, nu tar man alltså de första formella stegen. Miljöminister Scott Pruitt väntas hävda att Obama-administrationen inte hade laglig rätt att införa flera av regleringarna.

Att upphäva hela eller delar av Clean Power Plan kommer göra det ytterst svårt för USA att leva upp till kraven i klimatavtalet som togs i Paris, ett avtal som Trump redan sagt att man att kommer lämna.