Kolets framtid i USA

12 min

I USA tas idag ett avgörande steg som gynnar kolindustrin, detta när en av Obama-administrationens viktigaste reformer, den så kallade Clean Power Act, rivs upp. Det innebär bland annat att gränsen för koldioxidutsläpp från kraftverk höjs. Samtidigt är Sveriges energiminister Ibrahim Baylan i Washington för att träffa sin amerikanske kollega Rick Perry. Hör även Naghmeh Nasiritousi, doktorand i miljövetenskap och Lennart Söder, professor i elkraftteknik på KTH om kolets framtid och andra alternativa energikällor som ännu är outforskade.