Kalmar län

Bröstcancer blir allt vanligare

1:43 min

Varje dag får 20 kvinnor i Sverige besked om att de har bröstcancer. Men många överlever diagnosen tack vare tidig upptäckt via mammografin.

Senaste statistiken från Socialstyrelsen visar att det var över 9300 nya fall av bröstcancer 2015. Av dem är det ett 60-tal män, resten är kvinnor och bröstcancer är också den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Antalet bröstcancerfall ökar varje år med nära två procent. 

Fredrik Gross är överläkare på radiologiska kliniken i Västervik. 

– Det är ingen dramatisk ökning men det ökar lite grann hela tiden. 

Vet man varför? 

– Nej, man har inte satt fingret precis på vad det är. Men vi är ju duktiga med screeningen och därmed upptäcker man ju fler.

Mammografi en förklaring

Mammografi, som alla kvinnor kallas till från det att de fyller 40 år fram till 74 år, är en förklaring till att fler bröstcancerfall upptäcks och upptäcks tidigt, men ökningen beror också på att medellivslängden ökar.

Hela 25 procent av bröstcancerfallen upptäcks nämligen i de åldrar som inte kallas till screening. Där har patienterna hittat knölar i sina bröst själva och Fredrik Gross rekommenderar att alla undersöker sina bröst en gång i månaden.

– Helst under samma tid på månaden. 

Det menar han att även de 85 procent i Kalmar län som regelbundet går till mammografin ska göra. 

– Vi upptäcker ju ibland cancer emellan screeningperioderna och då är det främst att man upptäckt en knöl så därav är det också viktigt att man undersöker sina bröst regelbundet, säger Fredrik Gross.

Fler överlever

Men samtidigt som antalet bröstcancerfall ökar något för varje år, så ökar samtidigt överlevnaden. Dels för att man kan upptäcka cancern tidigt i screeningen men också för att forskningen hela tiden går framåt säger Fredrik Gross.

– Vi har mer och effektivare behandlingsmetoder. Det kommer nya cytostatika och hormonbehandlingar som är effektiva. Där ser vi en bra överlevnad och framförallt när det gäller bröstcancer så ligger den högt.