Intensiva diskussioner om höghastighetsjärnväg

2:26 min

Hur blir det egentligen med höghastighetsjärnvägen? Frågan är inne i ett avgörande läge och nu pågår intensiva diskussioner inom partierna.

Det handlar om det största infrastrukturprojektet i Sverige i modern tid, till en uppskattad kostnad av över 200 miljarder kronor: en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 

Frågan har diskuterats och utretts i flera decennier, och just nu är läget mer avgörande än någonsin.

För att satsningen ska bli av krävs en bred, blocköverskridande överenskommelse. Och den här hösten och vintern kan komma att bli avgörande för om en sån ska kunna nås och om höghastighetsjärnvägen alltså kommer att byggas eller inte.

Sverigeförhandlingen ska lämna sin slutrapport till regeringen innan årsskiftet och till våren ska regeringen fastställa en ny nationell infrastrukturplan för de kommande tolv åren.

När Trafikverket för några veckor sedan föreslog att järnvägen ska byggas ut etappvis och bara för 250 kilometer i timmen, så väckte det oro och kritik på många håll.

Bland annat i Borås, där kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat Ulf Olsson, säger så här om Trafikverkets förslag.

– Jag tror inte att det håller. Någon av Sverigeförhandlarna har räknat ut att om man bygger i den takten skulle järnvägen vara färdig först 2070. Det är helt orealistiskt, för man får ju inte de stora positiva effekterna förrän järnvägen är helt utbyggd. 

Den frågan som nu måste lösas om det ska bli en snabb utbyggnad av höghastighetsjärnävgen, som Ulf Olsson önskar, är finansieringen.

Riksdagspartierna, som så småningom ska avgöra frågan, har i nuläget två förslag att förhålla sig till.

Dels då Trafikverkets, som enligt regeringens ramar och direktiv föreslagit en etappvis utbyggnad i den takt ekonomin tillåter. Dels Sverigeförhandlingens förslag om att staten istället ska låna pengar till den stora investeringen för att kunna bygga järnvägen snabbt.

Sverigeförhandlingen har på regeringens uppdrag har förhandlat fram överenskommelser och avtal med kommunerna längs den planerade järnvägen. I utbyte mot att få en station längs järnvägen har kommunerna bland annat förbundit sig till att bygga nya bostäder.

HG Wessberg som är förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, menar alltså att järnvägen måste byggas snabbt, genom att staten lånar pengar.

– Därför att om man inte får en snabb utbyggnad så fungerar inte det här systemet. Om man hade byggt Öresundsbron i den takt man fick råd, så hade den varit halvvägs byggd nu och världens dyraste badbrygga. Så kan man alltså inte göra, säger HG Wessberg. 

Bland riksdagspartierna råder idag oenighet kring höghastighetsjärnvägen. Några partier har sagt nej till hela satsningen, andra är oense om finansieringen.

Frågan splittrar också många partier internt. Kommunstyrelsens ordförande i Borås, Ulf Olsson, sitter också i socialdemokraternas partistyrelse, och han svarar så här på frågan hur diskussionen kring höghastighetsjärnvägen går där.

– Den kan väl sammanfattas med ett ord: intensiv!