Anmälan om miljöbrott efter jätteläckan

2:29 min

Det har uppdagats att stora mängder flygbränsle har läckt ut på flygflottiljen F 21 område. Nu är händelsen anmäld.

Läckan upptäcktes i början av maj i år och sedan dess har ett omfattande saneringsarbete pågått på platsen. Hittills har 350 kubik flygfotogen pumpats upp ur marken, mer än 2 300 fyllda badkar.

– Just nu kostar det ungefär 170 000 kronor i veckan. Saneringen kommer kosta flera miljoner, säger Håkan Tano, chef för Fortifikationsverket region norr, som ansvarar för militärens fastigheter.

Saneringen väntas pågå i ett år till, fortfarande vet man inte vem som bär ansvaret men händelsen är anmäld av Försvarsinspektören, som ansvar för tillsyn över försvarets verksamhet.