Tropikerna hyser mängder av okända virus

1:27 min

1,6 miljoner okända virus kan finnas runt om i världen. Många av dessa skulle kunna ge upphov till nya epidemier, berättar expert.

Det menar Peter Daszak, chef för organisationen EcoHealth i New York, som tillsammans med sina forskare, gjort en uppskattning av var och från vilka djur överföringen av virus till människor troligast kommer att ske i framtiden.

– Det är från fladdermöss, råttor och apor i länder med stor biologisk mångfald. Länder som snabbt utvecklas i tropiska områden, till exempel Brasilien eller länder i Väst- och centralafrika samt Sydostasien, säger han.

Här är också risken som störst att nästa stora utbrott av en epidemi uppstår i framtiden, berättar Peter Daszak, när han besöker den internationella hälsokonferens som just nu pågår på Uppsala slott.

Forskarna på EcoHealth beskriver, i en kommande vetenskaplig artikel i Nature Communications, att det är i områden med en stor biologisk mångfald som mängder virus utvecklas.

Peter Daszaks vision är att samla in pengar för att kunna kartlägga de okända virusen. På så vis kan forskarna bli mer förberedda med att ställa diagnoser och ta fram vaccin. Och inte minst kunna stoppa överföringen av virus mellan djur och människa innan det ens har skett.

Hur lätt det är att verkligen hitta de virus som skulle kunna orsaka kommande epidemier är en ännu mer komplicerad fråga, men Peter Daszak tror att genom att öka kunskapen, så skulle man kunna hitta orsaken till utbrotten tidigare.