Lygnern drabbat av farliga miljögifter

1:54 min

Gäddor i Lygnern innehåller höga halter av kvicksilver och sjön mår ekologiskt sett inte bra enligt EU:s vattendirektiv.

– Det är egentligen ett väntat resultat eftersom vi känner till sen tidigare att just kvicksilver är något som finns i de flesta miljöerna, och om man nu tar prover på fisk, så brukar det kanske till och med ligga över detta gränsvärdet, säger Peter Nolbrant från Lygnerns vattenråd.

För att ta reda på hur sjön Lygnern mår valde Lygnerns vattenråd att göra en analys på sex uppfiskade gäddor. Av de metaller och organiska ämnen som hittades var det mängden kvicksilver i fiskarna som stack ut.

Gäddorna som analyserades innehöll cirka ett milligram kvicksilver per kilo, vilket visar att sjön inte uppnår god status enligt EU:s vattendirektiv.

– Det är tråkigt såklart, eftersom det är gamla föroreningar som vi har släppt ut genom att använda kvicksilver, och sen ligger det kvar i marken och läcker ut sakta i vattnet, säger Peter Nolbrant.

Att sjöar inte uppnår god status enligt EU:s vattendirektiv är inte helt ovanligt bland de svenska sjöarna. Men det hindrar inte hallänningar från att både äta och sälja gäddorna från Lygnern.

Men enligt Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket bör man inte äta gädda mer än en gång per vecka, och om man är gravid helst inte alls eftersom kvicksilver påverkar det centrala nervsystemet negativt.

– På foster och ammande barn så utvecklas fortfarande nervsystemet och då är det ofta alltid känsligast för den här typen av oönskade ämnen, säger Rickard Bjerselius.