Skärpta rutiner för samordningsnummer

1:57 min

Skatteverket kommer att skärpa sina rutiner för att minska missbruk och missförstånd kring så kallade samordningsnummer.

Den som har en falsk identitet eller saknar arbetstillstånd ska snart inte kunna tilldelas samordningsnummer lika lätt.

– Om du tar en person som haft som affärsidé att på falska id-handlingar söka a-skatt åt personer som kommer från tredje land, om vi säger att det är så, då kommer det här ställningstagandet att försvåra för dem, säger Pia Blank Thörnroos, juridisk expert på Skatteverket.

Samordningsnummer är ett slags personnummer för dem som inte är folkbokförda i Sverige men behöver, till exempel kunna betala skatt, registreras som bilägare eller skrivas in på högskola här i Sverige.

Samordningsnumren kan utfärdas av Skatteverket i stort sett utan några kontroller, men andra myndigheter och privata bolag har ändå börjat lita på samordningsnumren som id-handlingar eller till och med som underlag i socialförsäkringssystemet.

Det här har medfört att företagare som enskilda både kan missuppfatta och missbruka numren, för att tillskansa sig bidrag eller andra fördelar. Elisabeth Båvall är sektionschef på Skatteverket i Göteborg.

– Vi ser att en andel av de samordningsnummer som vi tilldelat aldrig dyker upp i exempelvis några skattesammanhang, utan uppenbarligen används de samordningsnumren för andra ändamål. Och vi ser exempel på att de dyker upp i olika bedrägerisammanhang, riktat både mot myndigheter men också mot privata aktörer och långivare.

Skatteverket har under drygt 20 år delat ut omkring 750 000 samordningsnummer.

En av felkällorna i systemet är att handläggare hittills varit tvungna att dela ut nummer även för personer som saknar både arbets- och uppehållstillstånd, men även för påstådda personer vars identitetshandlingar visar sig vara falska.

– Ja det här är något vi o andra upplever som väldigt frustrerande, o som skickar väldigt märkliga signaler ut till enskilda o arbetsgivare, säger Elisabeth Bråvall.

Men nu uppger Skatteverkets rättsavdelning för Ekot att de skärper sina rutiner inom några veckor och kommer då att i många fall kräva arbetstillstånd för att dela ut samordningsnummer.