Lönestrid under uppsegling i Tyskland

1:10 min

Inför den tyska avtalsrörelse kräver nu landets störst industrifack IG Metal stora löneförhöjningar för nästa år.

"Det finns ingen anledning till återhållsamhet" är kommentaren från IG Metals ordförande Jörg Hofmann, som pekar på den starka tillväxten inom den tyska industrin. Och tyska arbetare måste nu få sin del av framgångarna, anser han.

Lönekravet lyder på sex procent - något högre utgångsbudet förra året, samtidigt som metallfackets också kräver att vissa gruppen - skiftarbetare och de som har små barn - ska få sänkt arbetstid från 35 till 28 timmar i veckan.

Arbetsgivarsidan säger inte oväntat nej till kraven och pekar på att industriarbetarna redan fått stora lönelyft - 20 procent sammantaget de senaste fem åren.

Hur det går med IG Metals krav för sina 3,9 miljoner medlemmar kommer att noga följas av Bundesbank och den Europeiska Centralbanken, ECB.

Stora lönelyft kan få inflationen att ta fart i Europas största ekonomi och ge ECB en impuls att börjar avveckla sina massiva stimulansprogram, medan kraven på reducerad arbetstid i stället för högre löner inte skulle få samma effekt.