Lång tid innan lokala insatser biter på kvicksilvret

2:02 min

Kvicksilverhalterna är höga i sjön Lygnern. Men få kunder tänker på miljögifter, upplever Janne Persson, som driver en fiskbutik i Onsala.

Gäddor i sjön Lygnern innehåller höga halter av kvicksilver, visar en undersökning gjord på initiativ av Lygnerns vattenråd.

Janne Persson har drivit en fiskbutik i Onsala i cirka 32 år.

– Det är jättetråkigt att höra att det fortfarande ökar med tanke på att det läggs ner en hel del energi på försök att inte öka kvicksilverkvoterna i insjöar, säger han.

Gäddor är det inte många som frågar efter i fiskdisken, och inte heller om miljögifter i fiskarna.

– Nä, det gör man inte på det sättet. Det är i så fall när det är gravida och de som ammar. Det är fler som frågar om hållbarhet istället, ett hållbart fiske, säger Janne Persson.

Kvicksilverhalten i sjön Lygnern är inte på något sätt ovanlig. Enligt Karl Lilja på Naturvårdsverket är det en situation man kan se i ganska många sjöar runt om i landet. 

– Kvicksilver är ett ämne som har släppts ut i hundratals år. Från en början från gruvdrift och sen i och med industrialiseringen. Så det finns mycket kvicksilver i omlopp i naturen, vilket också gör att lokala åtgärder tar tid innan de får effekt, säger han.

Går det att sanera kvicksilver från till exempel Lygnern?

– Just Lygnern kan jag inte uttala mig om, men jag skulle gissa att om det inte finns en väldigt specifik påverkanskälla så är det nog svårt. Det är så med kvicksilver att halterna på de flesta ställen är ganska långt över den miljökvalitetsnorm som vi har för vattendirektivet, säger Karl Lilja.

Janne Persson i Onsala väljer att köpa insjöfisk från sjöar som Hjälmaren, Vänern och Vättern, och när det kommer till miljögifter sätter han sin tilltro till myndigheterna.

– Man får lita på våra myndigheter att de sätter stopp för om det skulle vara någonting som inte stämmer.