Mejeriet bygger ut

Den ökade mjölkproduktionen i länet kan få till resultat att mejeriet i Östersund måste bygga ut för att klara att ta hand om de ökande leveranserna. Det säger nu Bo Berg, vd vid Milko mejerier i Östersund.
Jämtland är det enda län norr om Götaland där mjölkproduktionen ökar, trots att mjölkgårdarna blir allt färre. Ökningen har varit nära 7 procent under de senaste fem åren. Bo Berg tror inte att den ökande produktionen kommer att ha någon märkbar effekt på priserna för mjölkleverantörerna.