Scenkonstmuseets dåliga ekonomi oroar musikbranschen

1:52 min

Statens musikverk brottas med ett ekonomiskt underskott. Orsaken är att det nya Scenkonstmuseet, som ägs av Musikverket, går med förlust. Aktörer inom musikbranschen är nu oroliga för att kommande besparingar ska drabba andra verksamheter.

Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare för Kungliga musikaliska akademin, är oroad för hur det kan komma att påverka Musik- och teaterbiblioteket och Elektronikmusikstudion.

– Som vi ser det så är ju det här rena kulturpengar och kulturen är  fortfarande utsatt och de samlingar som vi tidigare kunde dela med oss av via Musikmuseet har ju nu hamnat ytterligare i skymundan. Det vore väldigt tråkigt om Musikverket för att lösa den här situationen de har hamnat i med ett skadestånd på nästan 3 miljoner, tar pengar rätt ur den verksamhet som vi redan tycker är allt för underfinansierad.

Musik- och teatermuseet stängdes år 2014, för att renoveras och göras om till Scenkonstmuseet. Det ekonomiska underskott som museet nu redovisar beror till stor del på det skadestånd på 2,8 miljoner som Musikverket blivit tvungen att betala ut till en restaurangägare vars hyresavtal sades upp under renoveringen.

Men Scenkonstmuseet har också haft långt färre besökare än beräknat, sedan man öppnade i februari i år. Enligt museets ekonomiska prognos så förväntas man gå 4,6 miljoner kronor back under nästa år.

Musikverkets generaldirektör Gerhard Kunosson säger att underskottet bara berör Scenkonstmuseet och övrig verksamhet inom Musikverket ska inte påverkas. I ett mejl till Kulturnytt skriver han: 

"Vi håller underskottet inom scenkonstmuseet och tar i årets budgetprocess höjd för att minska kostnader och anpassa dem till den volym museets verksamhet har." 

Gerhard Kunosson skriver vidare att man räknar med att kunna få in pengar genom att bland annat hyra ut lokaler som finns i Scenkonstmuseets hus och som inte tidigare varit i uthyrningsbart skick.