Slarviga biodlare kan bidra till bisamhällens död

1:36 min

Varför dör så många bisamhällen? Varroakvalster och miljögifter framhålls ofta, men nu pekar en ny studie också ut slarviga biodlare.

Varroakvalstret framstår som den enskilt största dödsbringaren i dagens bikupor, men att hela bisamhällen dör verkar främst drabba biodlare som inte har tillräcklig utbildning. Det menar professor Eva Forsgren som forskar om biodling på SLU.

– De biodlare som de senaste tre åren har tagit del av någon biodlingsrelaterad utbildning har betydligt lägre förluster av sina bisamhällen än andra biodlare, säger Eva Forsgren och hänvisar till en stor europeisk studie som publicerades tidigare i år.

Studien visar att främst hobbybioodlares bikupor har symtom av bakterieinfektioner eller svåra varroa-angrepp. Det finns också bikupor med spår av båda delarna.

Forskarna bakom studien anser därför att det behövs utbildningsinsatser för att biodlare tidigt ska kunna identifiera och åtgärda den här typen av problem.

Det har också diskuterats om en grupp bekämpningsmedel som kallas neonikotinoider kan påverka bisamhällen negativt. Detta eftersom ämnena, som används inom jordbruket för att döda insekter, också påverkar vildbin och humlesamhällen negativt.

Men forskningen har dock inte kunnat se samma negativa effekter på tambin, berättar Eva Forsgren.

Hon efterlyser nu att biodlare skaffar sig faktabaserad kunskap.

Referens: PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0172591 March 9, 2017