Slutförvar: Mark- och miljödomstolen går på visning i Forsmark

2:19 min

Den världsunika rättsprocessen om ett slutförvar i Östhammar gick in i ett nytt skede på torsdagen. Hela rätten bussades ut i markerna där det livsfarliga kärnavfallet ska grävas ner.

Mark- och miljödomstolen ska ta ställning till planerna på att gräva ner kopparkapslar med tusentals ton uttjänt kärnbränsle 500 meter ner i marken i Östhammars kommun.

På ena sidan i processen står SKB - som ägs av kärnkraftsindustrin - på den andra en rad miljöorganisationer som är starkt kritiska till planerna.

Och på torsdagen bussades hela rätten och ett antal journalister ut till markerna där kopparkapslarna ska ligga under 100 000 år.

Det var en hårt uppstyrd tillställning med noggranna instruktioner om var det gick att fotografera och hur frågor skulle ställas. Journalisterna blev tillsagda att inte prata med rättens ledamöter i bussen, som betraktas som en del av rättssalen.

Väl på plats visades ett antal borrhål upp där man tagit prover på sprickbildningen i berggrunden. Men också de konstgjorda gölar som anlagts för att ge skydd åt en ovanlig grodart i området.

Åsa Lindstrand är boende i trakten och känner viss oro. Hon är ordförande i OSS, opinionsgruppen för säker slutförvaring. Efter att ha hoppat av miljöpartiet är hon också politiskt obunden ledamot i Östhammars kommunfullmäktige. 

– Det finns stora risker att hela Östersjö-området blir förstört och obeboeligt, säger hon. 

Niklas Heneryd, chef för platsförvaltning i Forsmark, säger att de boende i trakten inte behöver oroa sig.

– Metoden med inkapsling i kopparkapslar inneslutna i bentonitlera som sen grävs ner i den svenska berggrunden är en långsiktigt säker slutförvaring av det svenska kärnbränslet.